Ε.ΔΙ.Π.

Δομενικιώτης Χρήστος (ΠΕ, Ph.D.)

Tηλ.: +30.24210.93086
E-mail: cdomen@uth.gr

Γνωστικό αντικείμενο:
«Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών»

Δρίτσας Σοφοκλής (ΠΕ, Ph.D.)

Tηλ.: +30.24210.93242
E-mail: dritsas@uth.gr

Γνωστικό αντικείμενο:
Οικονομική δημογραφία και φυσικοί πόροι στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής

Κοκιούμη Δέσποινα, (ΤΕ)

Tηλ.: +30.24210.93085
E-mail: dkokioum@uth.gr

Λαμπρινή Τζιάντζιου, (ΠΕ, M.Sc.)

Tηλ.: 24210-9-3069
Fax: 24210-9-3001
E-mail: ltziantz@uth.gr

Πανάγου Ασημώ (ΠΕ, Μ.Sc.)

Τηλ: +30.24210.93088
E-mail: apanagou@uth.gr