Επίκουροι καθηγητές

Βερίλλης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής (Δρ.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροσκοπία και Ανάλυση Εικόνας στην Ιστολογία και στους Υδρόβιους Οργανισμούς.

Τηλ.: +30.24210.93260
Fax: +30.24210.93157
Email: pveril@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό

Γκάφας Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής (PhD)

Γνωστικό Αντικείμενο: Μοριακή Βιολογία της Διατήρησης Θαλάσσιων Θηλαστικών και Ιχθυοαποθεμάτων.

Τηλ.: +30.24210.93145
Fax: +30.24210.93157
Email: gkafas@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό

Γκολομάζου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια (Δρ.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Προστασία-Ευζωία Ιχθύων.

Τηλ.: +30.24210.93254
Fax: +30.24210.93157
Email: egolom@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό

Καραπαναγιωτίδης Γιάννης, Επίκουρος Καθηγητής (MSc, PhD)

Γνωστικό Αντικείμενο: Διατροφή Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών.

Τηλ.: +30.24210.93256
Fax: +30.24210.93157
Email: ikarapan@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό

Μαριάνθη Χατζηιωάννου, Επίκουρη Καθηγήτρια (Δρ.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Εκτροφή Σαλιγκαριών και Βατράχων.

Τηλ.: +30.24210.93269
Fax: +30.24210.93257
Email: mxatzi@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό

Ματσιώρη Στεριανή, Επίκουρη Καθηγήτρια (Δρ.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Αποτίμηση Υδάτινων Πόρων.

Τηλ.: +30.24210.93251
Fax: +30.24210.93157
Email: steriani@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό

Νικόλαος Νεοφύτου, Επίκουρος Καθηγητής (Δρ.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον.

Τηλ.: +30.24210.93068
Fax: +30.24210.93068
Ε-mail: nikneof@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό

Σκόρδας Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής (Δρ.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Γεωχημεία.

Τηλ.: +30.24210.93004
Fax: +30.24210.93004
E-mail: kskord@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό