Επιβάρυνση στα δυτικά του Παγασητικού

Σε αντίθεση με τον Ανατολικό Κόλπο ~ Κατέδειξε μελέτη υδρόβιων φυτών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος Θαλής

Επιβάρυνση του νερού στα δυτικά του Παγασητικού Κόλπου εξαιτίας ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, σε αντίθεση με το ανατολικό μέρος του κόλπου όπου τα νερά είναι πιο καθαρά, κατέδειξε η μελέτη των φυσικών λιβαδιών φανερόγαμων, ενός υδρόβιου φυτού, η ύπαρξη του οποίου στη θάλασσα αποτελεί δείκτη καθαρότητας. Πάντως τα νερά του Παγασητικού και γενικότερα της Ελλάδας είναι ποιοτικά μία κατηγορία πάνω από τις προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ενωση για την καθαρότητα των νερών, σύμφωνα με τις εκτάσεις των λιβαδιών των φανερόγαμων.

Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

Η μελέτη των θαλάσσιων αγγειόσπερμων και η ανοχή τους σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις, έγινε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Θαλής, στο οποίο συμμετείχαν ερευνητές από πανεπιστήμια της χώρας, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρουσιάστηκαν χθες το μεσημέρι, σε ημερίδα στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τον Κοσμήτορα της Σχολής, Δημήτρη Βαφείδη, το ερευνητικό έργο διήρκησε τέσσερα χρόνια και θα υποβληθεί και σε εξωτερική αξιολόγηση. Στο πλαίσιο μάλιστα της μελέτης προκύπτουν σημαντικά ευρήματα.

Από τη μελέτη των φυσικών λιβαδιών φανερόγαμων, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αθανάσιο Εξαδάκτυλο προκύπτει ότι στο δυτικό Παγασητικό Κόλπο, δεν υπάρχουν ενιαίες καλλιέργειες του συγκεκριμένου υδρόβιου φυτού, κάτι που συνδέεται με επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Αντιθέτως στον ανατολικό κόλπο, τα λιβάδια των φανερόγαμων είναι ενιαία και πλούσια, γεγονός που καταδεικνύει την καθαρότητα των νερών, σε μια περιοχή ιδίως από τη Γατζέα και μέχρι το Τρίκερι.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον κ. Εξαδάκτυλο, οι ελληνικές θάλασσες είναι πολύ πιο καθαρές σε σχέση με τις προδιαγραφές που θέτει η Ε.Ε. «Κανονικά στην Ελλάδα δεν έπρεπε να υπάρχουν μπλε σημαίες, αλλά σημαίες ενός άλλου χρώματος που να καταδεικνύουν την καθαρότητα των νερών», σημείωσε ο ίδιος. Στις ελληνικές θάλασσες μεταξύ των οποίων και ο Παγασητικός Κόλπος, τα λιβάδια φανερόγαμων είναι πλούσια, κάτι που συνδέεται και με την καθαρότητα των νερών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Θαλής, διαπιστώθηκε επίσης μετανάστευση θαλάσσιων ειδών από τα νότια προς τα Βόρεια, εξαιτίας της θέρμανσης των νερών. Νέα είδη όπως ο λαγοκέφαλος εισέρχονται στο Αιγαίο, ενώ παραδοσιακά αλιεύματα όπως το μελανούρι κι ο σαργός αντί να αλιεύονται στην Κρήτη εντοπίζονται πλέον προς την Εύβοια.

Παγκόσμια πρώτη

Ωστόσο, το σημαντικό αποτέλεσμα του προγράμματος, είναι η χαρτογράφηση για πρώτη φορά παγκοσμίως του γονιδιώματος των αγγειόσπερμων. Στο επίκεντρο του ερευνητικού έργου βρεθήκαν υδρόβια φυτά, τα θαλάσσια αγγειόσπερμα, δείγματα των οποίων έχουν συλλεχθεί και από τον Παγασητικό Κόλπο, με στόχο να αποτυπωθεί η ανοχή τους σε συνθήκες καταπόνησης, όπως υψηλές θερμοκρασίες, αλατότητα, υπεριώδη ακτινοβολία. Ο «μηχανισμός» λειτουργίας των συγκεκριμένων αγγειόσπερμων μπορεί να δώσει λύσεις στην καλλιέργεια σε αλατούχα εδάφη και γενικά απαντήσεις στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ξηρικών φαινομένων στη στεριά. Αλατούχα εδάφη δημιουργούνται από την υπεράντληση του υπόγειου υδροφορέα ακόμη και από την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων.

Πηγή: Ταχυδρόμος