Συνεργασία του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος με τον Πανελλήνιο Συνεταιρισμό Σαλιγκαροτρόφων

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τον Πανελλήνιο Συνεταιρισμό Σαλιγκαροτρόφων πραγματοποιήθηκε χθες ενημερωτική συνάντηση στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών.

Η ενημέρωση έγινε στο πλαίσιο των διαλέξεων του μαθήματος «Σαλιγκαροτροφία» του 10ου εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναλύθηκαν από τα στελέχη του Πανελληνίου Συνεταιρισμού Σαλιγκαροτρόφων οι προοπτικές και τα προβλήματα του κλάδου.