Γνωριμία του Τμήματος Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος με την κοινωνία του Βόλου

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, στο πλαίσιο του εορτασμού των 30 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πραγματοποίησε ενημέρωση για το κοινό του Βόλου, την Πέμπτη 31 Μαΐου, στον περιβάλλοντα χώρο του Παραλιακού Συγκροτήματος Παπαστράτου.

Οι πολίτες του Βόλου ήρθαν σε επαφή με τα επιστημονικά αντικείμενα που διακονεί το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος και ενημερώθηκαν για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Στα αυτοσχέδια εξωτερικά εργαστήρια δόθηκε η ευκαιρία, ιδιαίτερα σε παιδιά, να πειραματιστούν και να παρατηρήσουν θαλάσσιους οργανισμούς αλλά και να γνωρίσουν σύγχρονες εφαρμογές εναλλακτικών μορφών εκτροφής.