ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι εισαχθέντες πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του ΤμήματοςΕΩΣ ΤΙΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς (Οδός Φυτόκου, Ν. Ιωνία Μαγνησίας Τ.Κ. 384 46 – Τηλ.: 24210-93011) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εγγραφής (υπογεγραμμένη)
2. Φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου ή του αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
4. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες

Ως προς τις διαγραφές: Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε άλλο Τμήμα και θα διαγραφούν από το δικό μας πρέπει να επιστρέψουν στη Γραμματεία, το συντομότερο δυνατόν, την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (πάσο) προκειμένου να ακυρωθεί και να μπορέσουν να αποκτήσουν καινούρια από το νέο Τμήμα εγγραφής τους.