ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ανακοινώνεται η προκήρυξη για εκλογή Διευθυντή: α. του εργαστηρίου Ιχθυολογίας – Υδροβιολογίας β. του εργαστηρίου Ωκεανογραφίας Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε συνημμένα στη σχετική προκήρυξη.

Προκήρυξη εκλογής διευθυντών εργαστηρίων του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Αίτηση Υποψηφιότητας