Δηλώσεις μαθημάτων

Οι δηλώσεις μαθηματων θα πραγματοποιηθούν από 08/10/2018 έως 16/10/2018 ηλεκτρονικά στην σελίδα http://www.uth.gr/students/e-university.

Μαθήματα εαρινών εξαμήνων δεν δηλώνονται.