Ιδιωτικός τομέας

  • Συνεταιριστικές Οργανώσεις όλων των βαθμίδων: σε ανάλογες θέσεις εφαρμογών, προϊσταμένων τμημάτων παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και διευθυντών ενώσεων αλιευτικών συνεταιρισμών, πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, συνεταιριστικών αλιευτικών βιομηχανιών
  • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις εταιρικής ή ατομικής μορφής: τέτοιες επιχειρήσεις είναι οι υδατοκαλλιεργητικές μονάδες, οι βιομηχανίες ιχθυοτροφών, διακίνησης και εμπορίας βιταμινών, ιχνοστοιχείων κ.λπ., οι διάφορες ατομικές ή ομαδικές γεωργο-αλιευτικές επιχειρήσεις
  • Οργάνωση ατομικών ή εταιρικών μελετητικών γραφείων αποκτώντας πτυχίο μελετητή που χορηγεί το ΥΠΕΧΩΔΕ βάσει του Ν3316/2005
  • Οι κατηγορίες μελετητικών πτυχίων που μπορούν να πάρουν οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι οι κατηγορίες: 26 – Αλιευτικές Μελέτες και 27 – Περιβαλλοντικές Μελέτες