Διατελέσαντα Μέλη ΔΕΠ

 • Ιωάννης Γεωργουλάκης,
  Καθηγητής,
  «Προστασία Ζωικού Κεφλαίου»,
  Συνταξιοδοτήθηκε
 • Νικόλαος Δαλέζιος,
  Καθηγητής,
  «Αγρομετεωρολογία – Δορυφορική Μετεωρολογία»,
  Συνταξιοδοτήθηκε
 • Γεώργιος Δήμος,
  Καθηγητής,
  «Τοπολογία στη Διαφορική και Αλγεβρική Γεωμετρία, Ολική Ανάλυση και Εφαρμογές των Διαφορικών Εξισώσεων και Γραμμικής Άλγεβρας στον Προγραμματισμό, Υπολογιστές και Υπολογιστικές Μεθόδους»,
  Συνταξιοδοτήθηκε
 • Αθανάσιος Θεοδώρου,
  Καθηγητής,
  «Ωκεανογραφία, με έμφαση στις σχέσεις φυτών και ζώων των θαλασσών και ωκεανών, τις φυσικές διεργασίες και την ανταλλαγή ενέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον και την κυκλοφορία, παλίρροια, κυματισμό και γεωμαγνητικά φαινόμενα των ωκεανών»,
  Συνταξιοδοτήθηκε
 • Σπυρίδων Κλαουδάτος,
  Καθηγητής,
  «Υδατοκαλλιέργειες»,
  Συνταξιοδοτήθηκε
 • Χρίστος Νεοφύτου,
  Καθηγητής,
  «Ιχθυολογία-Υδροβιολογία»,
  Συνταξιοδοτήθηκε
 • Δημήτριος Σταμόπουλος,
  Καθηγητής,
  «Εφαρμοσμένη Εντομολογία-Ζωολογία»,
  Συνταξιοδοτήθηκε
 • Ιωάννα Καστρίτση – Καθαρίου,
  Αναπλ. Καθηγήτρια,
  «Εφαρμοσμένη Υδροβιολογία»,
  Συνταξιοδοτήθηκε
 • Χρήστος Μαραβέλιας,
  Λέκτορας,
  «Αλιεία»,
  Εξελέγη ως Ερευνητής στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
 • Μάριος Σαπουντζής,
  Λέκτορας,
  «Υδρολογία Επιφανειακών Υδάτων»,
  Εξελέγη ως Λέκτορας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Ιφιγένεια Κάγκαλου,
  Επικ. Καθηγήτρια,
  «Υδρολογία, Λιμνολογία και Ποταμολογία»,
  Εξελέγη ως Καθηγήτρια στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Αθανάσιος Τσίκληρας,
  Λέκτορας,
  «Θαλάσσια Βιολογία-Αλιευτικά Αποθέματα»,
  Εξελέγη ως Επικ. Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης