Επιμόρφωση-Κατάρτιση

Marine Mammals Biomonitoring Course (coming up)

An exciting initiation to the practical fundamentals of Marine Mammals Biomonitoring. On a boat and at sea in its entirety. No desks. No simulations.

Basic course information. More details will follow here soon.

Contact
biomammal@uth.gr

Course format
– 7 days live & learn aboard
– 6 trainees per session & boat
– theoretical introduction
– applied training on methodology and equipment
– basic navigation, boat handling and safety at sea
– open to any scientific background
– no prior experience required

Benefits
– transformative personal experience
– practical skills, deep understanding
– certificate of completion

Accomodation
– A Sailboat (at least 12m)
– Trainees normally share 3 double cabins

Provisional Venues
– Pagasetic Gulf
– Northern Sporades
– Alonnisos Marine Park
– Routes and dates subject to weather

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

«Σύγχρονες τεχνικές εκτροφής σαλιγκαριών»

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Η εκτροφή σαλιγκαριών είναι μία σχετικά νέα δραστηριότητα στην Ελλάδα, αλλά τα ελληνικά σαλιγκάρια ήδη διακρίνονται στις διεθνείς αγορές για τα ανταγωνιστικά τους χαρακτηριστικά. Οι παραγωγοί καλούνται να επιλύσουν σειρά ζητημάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της μονάδας εκτροφής. Η συνεχής επιμόρφωση των παραγωγών σχετικά με την εκτροφή και τις απαιτήσεις της οδηγεί στην επίλυση των ζητημάτων αυτών με το βέλτιστο τρόπο.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του τ.ΓΙΥΠ στο Βόλο και η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί στον πειραματικό σταθμό εκτροφής σαλιγκαριών του τ.ΓΙΥΠ και σε μονάδα εκτροφής του Ν. Μαγνησίας.

Η ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας 10 ημερών οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Παρακολούθησης το οποίο αντιστοιχεί σε 3 μονάδες ECΤS και μπορεί να αντιστοιχηθεί με πιστωτικές μονάδες ECVET στο πλαίσιο μεταφοράς, αναγνώρισης και συσσώρευσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.

Σχεδιάζεται και ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Επίπεδο Β’) μεγαλύτερης διάρκειας το οποίο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ώστε η παρακολούθηση και των δύο προγραμμάτων να οδηγήσει σε Πιστοποιητικό της Επαγγελματικής ειδικότητας «Τεχνικός σαλιγκαροτροφίας».

Πληροφορίες:

Χατζηιωάννου Μαριάνθη, Επ. Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος.
E-mail: mxatzi@uth.gr

Ιστοσελίδα: http://labhel.diae.uth.gr/