Ερευνητικά Προγράμματα

Χρονοδιάγραμμα ερευνητικών έργων/προγραμμάτων του ΤΓΙΥΠ από ίδρυσής του (αρχή-τέλος χρονικά) ανά φορέα χρηματοδότησης

Link για κατέβασμα

Προϋπολογισμός ερευνητικών έργων/προγραμμάτων του ΤΓΙΥΠ από ίδρυσής του ανά ακαδημαϊκό έτος

Link για κατέβασμα

Ποσοστό Προέλευσης Χρηματοδότησης Ερευνητικών Έργων Τ.Γ.Ι.Υ.Π.

Link για κατέβασμα

Είδος Ερευνητικού Έργου Τ.Γ.Ι.Υ.Π.

Link για κατέβασμα

Ανάλυση προϋπολογισμού

Link για κατέβασμα