Ερευνητικές δραστηριότητες μελών ΔΕΠ

Αριθμός δημοσιευμένων άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και αριθμός μελών ΔΕΠ του ΤΓΥΙΠ

Μέσος ετήσιος όρος ανά πενταετία του συντελεστή απήχησης των περιοδικών που έχουν δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα μέλη του ΤΓΥΙΠ.

 

2017 – 2021

 

 

 

 

2012 – 2016

2007 – 2011

2002 – 2006