Ομότιμοι καθηγητές

  • Ιωάννης Γεωργουλάκης, Καθηγητής
  • Σπυρίδων Κλαουδάτος, Καθηγητής
  • Δημήτριος Σταμόπουλος, Καθηγητής
  • Αθανάσιος Θεοδώρου, Καθηγητής
  • Γεώργιος Δήμος, Καθηγητής
  • Χρίστος Νεοφύτου, Καθηγητής