Αξιολογήσεις

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος που γίνεται κάθε χρόνο, καθώς και την εξωτερική αξιολόγηση ή πιστοποίηση από εμπειρογνώμονες της ΑΔΙΠ. Περισσότερες πληροφορίες εδώ (https://www.adip.gr/)

«Πιστοποίηση ΠΠΣ Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Π.Θ. από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης»

Εσωτερική αξιολόγηση

Μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί οι εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης της πενταετίας 2004-2005 έως 2008-2009 και των ακαδημαϊκών ετών 2009-2010 έως 2017-2018. Τα συνοπτικά αποτέλεσματα των εκθέσεων μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ:

Εσωτερική αξιολόγηση

πενταετία 2004-2005 έως 2008-2009
2009-2010
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Εξωτερική αξιολόγηση

Η διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης του τμήματος ολοκληρώθηκε την εβδομάδα 11-15 Απριλίου 2011. Η τελική Έκθεση βρίσκεται εδώ.

Διασφάλιση ποιότητας σπουδών και λειτουργιών

Για τον οδηγό διασφάλισης ποιότητας σπουδών και λειτουργιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πιέστε εδώ
Πληροφορίες για τη Πολιτική Ποιότητας ΠΠΣ του τΓΙΥΠ θα βρείτε εδώ

ΜΟΔΙΠ

Πληροφορίες για τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας θα βρείτε εδώ