12

Καραπαναγιωτίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής (MSc, PhD)

Αναπληρωτές Καθηγητές

Γνωστικό Αντικείμενο: Διατροφή Υδρόβιων Ζωϊκών Οργανισμών.

 

Email: ikarapan@uth.gr

Τηλ: +30.24210.93256