5

Κορμάς Κωνσταντίνος, Καθηγητής (Δρ.)

Καθηγητές

Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροβιακή οικολογία υδάτινου περιβάλλοντος.

Προσωπική ιστοσελίδα

Email: kkormas@uth.gr

Τηλ: +30.24210.93082