10

Ψιλοβίκος Άρης, Καθηγητής (Μ.Δ.Ε., Δρ. Μηχ.)

Καθηγητές

Γνωστικό Αντικείμενο: Αειφορική Διαχείριση Υδατικών Πόρων.

 

ResearchGate
Scholar

Email: psiloviko@uth.gr

Τηλ: +3024210.93154