22

Χατζηιωάννου Μαριάνθη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Δρ.)

Αναπληρωτές Καθηγητές

Γνωστικό Αντικείμενο: Εκτροφή Σαλιγκαριών και Βατράχων

Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1965. Το 1988 αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας. Το 1989 έλαβε υποτροφία από την Κοινότητα Μεσογειακών Πανεπιστημίων και μετεκπαιδεύτηκε σε πανεπιστήμια της Γαλλίας (Université Claude Bernard Lyon I, Ecole Normale Supérieure Paris III , Université de Rennes I) σε θέματα σχετικά με την συστηματική, οικοφυσιολογία και εκτροφή υδρόβιων και χερσαίων Γαστεροπόδων. Το 2002 ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας (Οικοφυσιολογία Γαστεροπόδων Μαλακίων). Το 2005 έλαβε Πιστοποιητικό Ετήσιας Εξειδίκευσης από το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Το διάστημα 1991-2012 εργάστηκε ως καθηγήτρια στην ιδιωτική και δημόσια μέση εκπαίδευση ενώ παράλληλα συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα. Από το 2003 έως το 2011 δίδαξε στο Τμήμα Γεωπονίας Ζωικής παραγωγής & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΑΤΕΙ Λάρισας. Από το 2012 υπηρετεί στο Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος (Μόνιμη επίκουρος καθηγήτρια). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν σε θέματα όπως Εφαρμοσμένη Ζωολογία, Οικοφυσιολογία, Ποιοτικά χαρακτηριστικά και χημική σύσταση κρέατος και καινοτόμων προϊόντων ζωικών οργανισμών, Εκτροφή και ευζωία σαλιγκαριών, Βιωσιμότητα αγροκτημάτων μικρής εμβέλειας. Έχει δημιουργήσει την ερευνητική μονάδα «Εφαρμοσμένης Ζωολογίας – Σαλιγκαροτροφίας» η οποία από το 2020 είναι πλήρως πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 για τον ερευνητικό εξοπλισμό, το ανθρώπινο στελεχιακό δυναμικό, την οργάνωση-λειτουργία των εργαστηριακών χώρων και την παροχή υπηρεσιών. Έχει συμμετάσχει σε 16 Ευρωπαϊκά ή εθνικά ερευνητικά προγράμματα ενώ είναι - ήταν επιστημονικώς υπεύθυνη & συντονίστρια σε 6 επιστημονικά – εκπαιδευτικά προγράμματα. Έχει επιβλέψει 2 διδακτορικές διατριβές (η μία σε εξέλιξη), 10 μεταπτυχιακές διατριβές και 34 προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες ενώ είναι-ήταν μέλος  σε περισσότερες από 50 συμβουλευτικές- εξεταστικές επιτροπές. Το δημοσιευμένο έργο της περιλαμβάνει 2 βιβλία, 19 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 72 εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, εισηγήσεις σε διεθνείς και εθνικές ημερίδες, τεχνικές εκθέσεις και διδακτικά βοηθήματα. Η κ. Χατζηιωάννου έχει συμβάλλει σε δράσεις προβολής και εξωστρέφειας του Τμήματος και έχει αναλάβει πρωτοβουλίες σύνδεσης με τους παραγωγικούς φορείς.

Email: mxatzi@uth.gr

Τηλ: +30.24210.93269