Το HydroMediT 2021 επικεντρώθηκε στην έρευνα και την τεχνολογία καινοτομίας που εφαρμόζεται κυρίως στη Μεσόγειο.
και τα παρακείμενα ύδατα, αλλά έγιναν επίσης δεκτές ενδιαφέρουσες λύσεις από άλλα μέρη του κόσμου.
Κύριο θέμα του συνεδρίου ήταν: "Υδάτινοι έμβιοι πόροι, διατήρηση και ωκεανογραφία σε μια εποχή αλλαγών"
 

HydroMediT2021-Programme

HydromediT2021 - Proceedings Book