Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παλαιοτέρων ετών, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες, ότι  παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση  έως 10 Οκτωβρίου

Από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας