Η εξέταση του μαθήματος Φυσιολογία-Ενδοκρινολογία (05 Οκτωβρίου) αναβάλεται.

Θα ενημερωθέιτε για τη νέα ημερομηνία εξέτασης.

 

Ο διδάσκων