Πολλαπλασιαστική εκδήλωση του Ευρωπαϊκού έργου
SnailVille: «Heliculture Serious Game for the promotion of sustainable snail cultivation businesses focusing on exports»
χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Erasmus+ 

Δελτίο τύπου

Πρόσκληση