«Συμμετοχή του κ. Σοφοκλή Ε. Δρίτσα (Δρ, Μέλος Ε.ΔΙ.Π., τΓΙΥΠ, Π.Θ.) στη θεματική ενότητα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» στο πλαίσιο του τριήμερου Συνεδρίου, με θέμα: «Ενεργειακή Ασφάλεια και Πράσινη Ανάπτυξη»το οποίο διοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου του 2023 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στην Αθήνα.

Ο κ. Δρίτσας συμμετείχε ως προσκεκλημένος ομιλητής στη συζήτηση με θέμα «Κλιματική Μετανάστευση».

Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου: «Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του Υ.Π.ΕΝ.» και εντάσσεται στην υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική του Υπουργείου.

Ο κεντρικός στόχος του Συνεδρίου είναι η συμβολή στην προώθηση των προοπτικών της ενεργειακής ασφάλειας και της πράσινης ανάπτυξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στις εργασίες του Συνεδρίου, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές του χώρου και να συμβάλλουν στην ανταλλαγή απόψεων για σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική αειφορία και την προστασία του κλίματος ».