Σύνδεσμος της ζωνατνής μετάδοσης της ημερίδας.

https://youtube.com/live/GxTftFFZT9w?feature=share

Πρόγραμμα