Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 και ώρα 13.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω MsTeams (κωδικός : xvqeqva) ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2023-2024,  η οποία συγχρηματοδοτείται, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027», από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Η ενημέρωση απευθύνεται στους/στις φοιτητές/-τριες του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος που βρίσκονται από το 3ο έτος σπουδών έως και τους/τις φοιτητές/-τριες των μεγαλύτερων ετών. Η ενημέρωση στις 20/3 σηματοδοτεί και την έναρξη του διαστήματος υποβολής «αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής» οι οποίες θα έχουν προθεσμία μέχρι 26/3 ώρα 14:00 το μεσημέρι.
* Σημειώστε πως όσοι/όσες το περασμένο καλοκαίρι κάνατε Π.Α. για 1η φορά πρέπει απαραιτήτως να υποβάλετε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΑΙ φέτος προκειμένου να ολοκληρώσετε την συνολικά τετράμηνη Πρακτική σας Άσκηση μέσα στο 2024.