ΤΡΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  (ΕΛΟΠΥ)  ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023- 24/ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια» του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί από το 2018 με σκοπό την εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων αιχμής για τη υποστήριξη του κλάδου των Υδατοκαλλιεργειών. Η διαρκής επιμόρφωση στελεχών που ήδη απασχολούνται στον Κλάδο, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα αποτελεί κεντρικό στόχο του μεταπτυχιακού μας ώστε να αναδειχθούν όλες οι δυνατότητες που ενυπάρχουν στο ανθρώπινο δυναμικό σε επίπεδο παραγωγής, δημόσιας διοίκησης και λήψης αποφάσεων. Με θετικές προοπτικές της εξέλιξης του κλάδου στη χώρα μας, οι πτυχιούχοι μας αποκτούν εμπειρία και τεχνογνωσία για την εξεύρεση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογή νέων καινοτόμων τεχνολογιών στα συστήματα παραγωγής και διαχείρισης σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, εκτροφή, διατροφή, ευζωία, μεταποίηση και marketing των ειδών που εκτρέφονται στη λεκάνη της Μεσογείου παράλληλα με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επιπλέον, αποκτούν  απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία και εξέλιξη στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τη χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές/τριες του ΠΜΣ. Η αρωγή της αποτελεί μεγάλη αναγνώριση της δουλειάς μας και καλύπτει την ανάγκη  στήριξης νέων επιστημόνων που θέλουν να αποκτήσουν τα προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη του κλάδου των Υδατοκαλλιεργειών στη χώρα μας και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας ενός από τους πλέον σημαντικούς πυλώνες της εθνικής  μας οικονομίας.

 Οι φοιτήτριες μας με τις εξαιρετικές επιδόσεις στις οποίες απονεμήθηκαν οι υποτροφίες για το Ακ. Ετος 2022-23 ανέρχονται στο ύψος των 2000 ευρώ η κάθε μία και αφορούν στην κάλυψη των διδάκτρων τους.

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23 υπότροφοι είναι οι κυρίες Δρακάκη Ευαγγελία με βαθμό πτυχίου 9,76 και επιβλέποντα τον ερευνητή ΕΛΚΕΘΕ κ. Ι. Παπαδάκη,  Νικολουδάκη Χρυσάνθη με βαθμό πτυχίου 9,28 και επιβλέποντα τον ερευνητή ΕΛΚΕΘΕ κ. Γ. Ρήγο και Τζαβέλλα Ευφροσύνη με βαθμό πτυχίου και επιβλέπουσα την Αν. Καθηγήτρια κ. Ε. Γκολομάζου. Συγχαρητήρια στις φοιτήτριες και στους επιβλέποντες!!!

Ονοματεπώνυμο

Όνομα πατρός

Βαθμός διπλώματος

Φορέας Απασχόλησης

Ιδιωτικός Τομέας/Δημόσιο

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΑΚΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9,76

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ/ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΚΥΣ ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΖΑΒΕΛΑ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

9,52

ΔΗΜΟΣΙΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9,28

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

 

Με αφορμή την συνάντηση γνωριμίας των μεταπτυχιακών φοιτητών μας τρέχοντος Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24 στο Βόλο, στο πλαίσιο της οποίας έγινε η απονομή των υποτροφιών βραβεύτηκε και η ιχθυοπαθολόγος κ. Κατερίνα Λύτρα για την πολύχρονη και πολύτιμη υποστήριξή της στον κλάδο της Ελληνικής Υδατοκαλλιέργειας. Οφείλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη ΔΕΠ  και τα στελέχη του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, τους εξωτερικούς συνεργάτες μέλη ΔΕΠ κι ερευνητές σε καταξιωμένα ιδρύματα της χώρας μας και της Ευρώπης,  και την Οργανωτική Γραμματέα του ΠΜΣ κ. Α. Πανάγου που εργάζονται σκληρά υποστηρίζοντας τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού και φυσικά ευχαριστούμε την ΕΛΟΠΥ για τη χορηγία και τη γόνιμη συνεργασία τα τελευταία χρόνια!

 

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

Π. Παναγιωτάκη

Καθηγήτρια ΠΘ