Αναπληρωτές καθηγητές

Βερίλλης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Δρ.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροσκοπία και Ανάλυση Εικόνας στην Ιστολογία και στους Υδρόβιους Οργανισμούς.

Τηλ.: +30.24210.93260
Fax: +30.24210.93157
Email: pveril@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό στα Ελληνικά
Curriculum Vitae in English
Προσωπική Ιστοσελίδα

Καραπαναγιωτίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής (M.Sc., Ph.D.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Διατροφή Υδρόβιων Ζωϊκών Οργανισμών.

Τηλ.: +30.24210.93256
Fax: +30.24210.93157
Email: ikarapan@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό

Μαραβέλιας Χρίστος, Αναπληρωτής Καθηγητής (M.Sc., Ph.D.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Ιχθυολογία

Τηλ.: +30.24210.93054
Fax: +30.24210.93157
Email: cmaravel@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό στα Ελληνικά
Curriculum Vitae in English

Google Scholar Profile

Ματσιώρη Στεριανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Δρ.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Αποτίμηση Υδάτινων Πόρων.

Τηλ.: +30.24210.93251
Fax: +30.24210.93157
Email: steriani@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό

Νεοφύτου Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Δρ.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον.

Τηλ.: +30.24210.93066
Fax: +30.24210.93065
Ε-mail: nikneof@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό

Παπαδόπουλος Σεραφείμ, Αναπληρωτής Καθηγητής (Ph.D.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Εκτροφή Παραγωγικών Ζώων με έμφαση στην Αναπαραγωγή των Μηρυκαστικών

Τηλ.: 24210-93139
Fax: 24210-93157
E-mail: serpapad@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό

Σκόρδας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Δρ.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Γεωχημεία.

Τηλ.: +30.24210.93004
Fax: +30.24210.93004
E-mail: kskord@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό