Αναπληρωτές καθηγητές

Εξαδάκτυλος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Ph.D.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Γενετική Υδρόβιων Ζωϊκών Οργανισμών.

Τηλ.: +30.24210.93073
Fax: +30.24210.93071
Email: exadact@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό

Μποζιάρης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής (M.Sc., Ph.D.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Υγιεινή και Συντήρηση Ιχθυηρών.

Tηλ.: +30.24210.93153
Fax: +30.24210.93157
Email: boziaris@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό

Παναγιώτα Παναγιωτάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Μ.Sc., Ph.D.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Υδατοκαλλιέργειες.

Τηλ.: +30.24210.93070
Fax: +30.24210.93071
Email: ppanag@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό

Πολύμερος Κων/νος, Αναπληρωτής Καθηγητής (M.Sc., Δρ.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορία και Πολιτική Αγροτικών και Αλιευτικών Προιόντων.

Τηλ.: +30.24210.93264
Fax: +30.24210.93157
Email: polikos@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό

Ψιλοβίκος Άρης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Μ.Δ.Ε., Δρ. Μηχ.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Αειφορική Διαχείριση Υδατικών Πόρων.

Τηλ.: +3024210.93154
Fax: +30.24210.93154
Email: psiloviko@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό