Οδηγός σπουδών

Σύμβουλοι Σπουδών

Το Τμήμα ΓΙΥΠ ορίζει τους Συμβούλους Σπουδών, οι οποίοι φροντίζουν να πληροφορήσουν του φοιτητές για κάθε ζήτημα που αφορά τις σπουδές τους, και κυρίως για την οργάνωση και λειτουργία του γενικού και ατομικού Προγράμματος Σπουδών.
Οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν πριν από τη διαδικασία ανανέωσης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Οι Σύμβουλοι Σπουδών συνεργάζονται με τις υπηρεσίες του πανεπιστημίου και λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε φοιτητές και υπηρεσίες του Ιδρύματος, όπως το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών, με στόχο την καλύτερη οργάνωση και επιτυχή περάτωση των σπουδών των φοιτητών.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος καθήκοντα Συμβούλου Σπουδών σύμφωνα με τη διάρθρωση των τεσσάρων αξόνων του Προγράμματος Σπουδών, αναλαμβάνουν τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ:

• Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης (Υδρόβια Ζωική και Φυτική Παραγωγή)
• Δημήτριος Κλαουδάτος (Αλιεία)
• Ιωάννης Μποζιάρης (Τεχνολογία και Εμπορία Αλιευμάτων)
• Άρης Ψιλοβίκος (Διαχείριση του Υδάτινου Περιβάλλοντος)

Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά το Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Οδηγός σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023