Διδάσκοντες & Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Διδάσκοντες και πανεπιστημιακοί υπότροφοι 2017-18
  • Επίκ. Καθ. Κωνσταντίνος Γκάνιας
  • Δρ. Φωτεινή Κατσίκη
  • Δρ. Αλέξιος Λόλας
  • Δρ. Εμμανουήλ Μαλανδράκης
  • Δρ. Αλεξάνδρα Μεζίτη
  • Δρ. Φωτεινή Παρλαπάνη
  • Δρ. Αντώνιος Σέντας