Διοικητικό προσωπικό

Κορομηλή Ασημένια

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Tηλέφωνο: +30.24210.93156
Fax: +30.24210.93157
E-mail: asimkoro@uth.gr

Μαρκέλλα Λαγογιάννη

ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου
Tηλέφωνο: +30.24210.93200
Fax: +30.24210.93157
E-mail: mlagogia@uth.gr

Ναουμίδης Ιωάννης

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Τηλέφωνο: +30.24210.93011
Fax: +30.24210.93157
E-mail: ionaoumi@uth.gr

Οικονόμου Αθηνά

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Tηλέφωνο: +30.24210.93201
Fax: +30.24210.93157
E-mail: aoikonom@uth.gr

Σεφαλίδης Ιωάννης

ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Tηλέφωνο: +30.24210.93265
Fax: +30.24210.93157
E-mail: sefi@uth.gr