Ε.Τ.Ε.Π.

Αϋφαντή Σταυρούλα, (ΔΕ)

Tηλ.: +30.24210.93064
Fax: +30.24210.93065
E-mail: staifant@uth.gr

Πετρωτού Αλεξάνδρα,(ΠΕ)

Tηλ.: +30.24210.93058
E-mail: apetrotou@uth.gr

Σαραντοπούλου Ιωάννα (ΔΕ)

Tηλ.: +30.24210-93087
E-mail: saradopo@uth.gr

Τσαλαπάτας Σπύρος, (ΠΕ)

Τηλ: +30 24210-93030
Email: sat@uth.gr