Καθηγητές

Αρβανιτογιάννης Ιωάννης, Καθηγητής (Δρ., Ph.D.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Τροφίμων με έμφαση στη Μεταποίηση, την Ποιότητα και την Ασφάλεια.

Τηλ.: +30.24210.93022
Fax: +30.24210.93157
Email: 19velissarios62@gmail.com

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό

Βαφείδης Δημήτριος, Καθηγητής (Δρ.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοποικιλότητα των Θαλάσσιων Βενθικών Ασπονδύλων και άμεση – έμμεση χρηστικότητά τους.

Τηλ.: +30.24210.93133
Fax: +30.24210.93157
Email: dvafidis@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό

Βέντζας Δημήτριος, Καθηγητής (Δρ., Ph.D.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοϊατρικά Όργανα

Τηλ: +30.24210.93140
Fax: +30.24210.93157
Email: dventzas@uth.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Σύντομο Βιογραφικό
Πλήρες Βιογραφικό

Εξαδάκτυλος Αθανάσιος, Καθηγητής (Ph.D.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Γενετική Υδρόβιων Ζωϊκών Οργανισμών.

Τηλ.: +30.24210.93073
Fax: +30.24210.93071
Email: exadact@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό

Κορμάς Κωνσταντίνος, Καθηγητής (Δρ.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροβιακή οικολογία υδάτινου περιβάλλοντος.

Τηλ.: +30.24210.93082
Fax: +30.24210.93157
Email: kkormas@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό στα Ελληνικά
Curriculum Vitae in English
Προσωπική ιστοσελίδα

Μεντέ Έλενα, Καθηγήτρια (Ph.D.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιολογία Θρέψης Υδρόβιων Ζωϊκών Οργανισμών.

Τηλ.: +30.24210.93176
Fax: +30.24210.93157
Email: emente@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό

Μποζιάρης Ιωάννης, Καθηγητής (M.Sc., Ph.D.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Υγιεινή και Συντήρηση Ιχθυηρών.

Tηλ.: +30.24210.93153
Fax: +30.24210.93157
Email: boziaris@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό στα Ελληνικά
Curriculum Vitae in English

Παναγιωτάκη Παναγιώτα, Καθηγήτρια (Μ.Sc., Ph.D.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Υδατοκαλλιέργειες.

Τηλ.: +30.24210.93070
Fax: +30.24210.93071
Email: ppanag@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό

Φαρσιρώτου Ευαγγελία, Καθηγήτρια (Δρ., Μ.Δ.Ε.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Υδροδυναμικά και Αντιπλημμυρικά Έργα

Τηλ.: +30.2421093099
Fax: +30.2421093157
Email: efars@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Βιογραφικό στα Ελληνικά
Curriculum Vitae in English

Ψιλοβίκος Άρης, Καθηγητής (Μ.Δ.Ε., Δρ. Μηχ.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Αειφορική Διαχείριση Υδατικών Πόρων.

Τηλ.: +3024210.93154
Fax: +30.24210.93154
Email: psiloviko@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό
Curriculum Vitae in English
https://www.researchgate.net/profile/Aris_Psilovikos
https://scholar.google.com/citations?user=rRxNJl0AAAAJ&hl=el&oi=ao