Καθηγητές

Αρβανιτογιάννης Ιωάννης, Καθηγητής (Δρ., Ph.D.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Τροφίμων με έμφαση στη Μεταποίηση, την Ποιότητα και την Ασφάλεια.

Τηλ.: +30.24210.93022
Fax: +30.24210.93157
Email: 19velissarios62@gmail.com

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό

Βαφείδης Δημήτριος, Καθηγητής (Δρ.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοποικιλότητα των Θαλάσσιων Βενθικών Ασπονδύλων και άμεση – έμμεση χρηστικότητά τους.

Τηλ.: +30.24210.93133
Fax: +30.24210.93157
Email: dvafidis@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό

Κορμάς Κωνσταντίνος, Καθηγητής (Δρ.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικολογία Υδρόβιων Μικροοργανισμών.

Τηλ.: +30.24210.93082
Fax: +30.24210.93157
Email: kkormas@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό
Προσωπική ιστοσελίδα

Μεντέ Έλενα, Καθηγήτρια (Ph.D.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιολογία Θρέψης Υδρόβιων Ζωϊκών Οργανισμών.

Τηλ.: +30.24210.93176
Fax: +30.24210.93157
Email: emente@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό