Ψιλοβίκος Άρης, Καθηγητής (Μ.Δ.Ε., Δρ. Μηχ.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Αειφορική Διαχείριση Υδατικών Πόρων.

Τηλ.: +3024210.93154
Fax: +30.24210.93154
Email: psiloviko@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό
Curriculum Vitae in English
https://www.researchgate.net/profile/Aris_Psilovikos
https://scholar.google.com/citations?user=rRxNJl0AAAAJ&hl=el&oi=ao