Ψιλοβίκος Άρης, Καθηγητής (Μ.Δ.Ε., Δρ. Μηχ.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Αειφορική Διαχείριση Υδατικών Πόρων.

Τηλ.: +3024210.93154
Fax: +30.24210.93154
Email: psiloviko@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά
Curriculum Vitae in English
Προφίλ Research Gate
Προφίλ Google Scholar