Βερίλλης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής (Δρ.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροσκοπία και Ανάλυση Εικόνας στην Ιστολογία και στους Υδρόβιους Οργανισμούς.

Τηλ.: +30.24210.93260
Fax: +30.24210.93157
Email: pveril@uth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιογραφικό στα Ελληνικά
Curriculum Vitae in English
Προσωπική Ιστοσελίδα