ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Βόλος, 18/5/2020

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές,

λόγω της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19) και της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) για αναπλήρωση των εργαστηρίων από τη Δευτέρα 25-5-2020, και για να έχουμε στη διάθεσή μας και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου (που κανονικά ήταν περίοδος εξεταστικής), η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε τη μετάθεση της πρώτης εβδομάδας της εξεταστικής του Ιουνίου αμέσως μετά το πέρας της κανονικής λήξης της (προ κορονοϊού), ήτοι στις 22-6-2020.

Το νέο διάστημα διεξαγωγής των εξετάσεων διαμορφώνεται τελικά από την Τρίτη 9-6-2020 έως την Παρασκευή 26-6-2020. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://diae.uth.gr/ επισυνάπτεται το αρχείο με το νέο πρόγραμμα της εξεταστικής Ιουνίου 2020. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του ΠΘ.

Το Τμήμα αποφάσισε την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του 3ου και 4ου έτους σπουδών το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου έως 31η Αυγούστου, όπως ίσχυε προ πανδημίας, θεωρώντας την κομβικής σημασίας για τους εκπαιδευόμενους. Η εξεταστέα ύλη έχει καλυφθεί μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης στο σύνολο των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου και θα ολοκληρωθεί με τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων αποκλειστικά εξ αποστάσεως διαδικτυακά από 25/5 έως 5/6/2020.

Σε σχέση με τα συγγράμματα, υπάρχει προτεινόμενη βιβλιογραφία στο syllabus κάθε μαθήματος αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας http://diae.uth.gr/?page_id=232, και σημειώσεις ή και διαλέξεις στο e-class των μαθημάτων.

Με γνώμονα τα παραπάνω, και προκειμένου να ολοκληρωθεί αισίως και δικαίως το τρέχον εαρινό εξάμηνο, οφείλουμε να πράξουμε άπαντες τα δέοντα για την ομαλή διεξαγωγή των εργαστηρίων, των εξετάσεων και της Πρακτικής Άσκησης.

Ο Πρόεδρος του τΓΙΥΠ
Αθ. Εξαδάκτυλος, Καθηγητής