Προκήρυξη για την πρόσληψη συμβασιούχων διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 στο τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Π.Θ. για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-22

Ω2ΧΥ469Β7Ξ-ΚΜΨ – προκηρ.πδ.407.80 X.E.2021-2022