Προκήρυξη για την πρόσληψη συμβασιούχων ακαδημαϊκών υποτρόφων στο τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Π.Θ. για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-22

ΠΡΟΚ 00625