Διδακτορικό δίπλωμα

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (ΤΓΙΥΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ). Αντικείμενο του ΠΔΣ είναι η παροχή εκπαίδευσης διδακτορικού επιπέδου στα αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα μέσω των εργαστηρίων και των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών στα αντίστοιχα αντικείμενα.

Στον Κανονισμό εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής υπάρχουν όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη αίτηση και διαδικασία εκπόνησης της διατριβής στο ΤΓΙΥΠ.

Διαδακτορικές διατριβές

 • Μαρτσίκαλης Πέτρος (2018) Ιχνηλασιμότητα πληθυσμών Ιριδίζουσας (Oncorhynchus mykiss – Waldbauds) πέστροφας στην Ελλάδα.
 • Dario Pinello (2018) Ανάλυση της οικονομικής δομής και παραγωγικότητας του κλάδου της αλιείας στην Κεντρική και Ανατολική περιοχή της Μεσογείου.
 • Γιαννακοπούλου Λουκία (2018)
  Συσσώρευση βαρέων μετάλλων σε εμπορικούς υδρόβιους οργανισμούς.
 • Οικονόμου Γεώργιος (2015) Αειφορική διαχείριση της παράκτιας ζώνης μεταξύ του Μώλου και της Αρκίτσας του νομού Φθιώτιδας.
 • Λόλας Αλέξιος (2015)
  Χωροχρονική κατανομή της βιοποικιλότητας του ζωοβένθους των φωτόφιλων φυκών στον Παγασητικό Κόλπο.
 • Μπουλέτης Αχιλλέας (2015)
  Εφαρμογή τεχνολογιών επεξεργασίας και συντήρησης αλιευμάτων – έρευνα συμπεριφοράς καταναλωτή.
 • Βλάχος Νικόλαος (2014)
  Βιολογία και φυσιολογία θρέψης των διακοσμητικών ψαριών σε ενυδρεία.
 • Μαλανδράκης Εμμανουήλ (2014)
  Καταπόνηση και ευζωία εντατικά εκτρεφόμενων ιχθύων.
 • Παρλαπάνη Φωτεινή (2013)
  Ειδικοί αλλοιωγόνοι μικροοργανισμοί και η επίδρασή τους στην ποιότητα και στην τύχη των παθογόνων μικροοργανισμών στα αλιευτικά προϊόντα.
 • Σέντας Αντώνιος (2013)
  Στοχαστικά μοντέλα προσομοίωσης στην ποιότητα επιφανειακών υδάτων στον ποταμό Νέστο.
 • Μεζίτη Αλεξάνδρα (2012)
  Μοριακή Ποικιλότητα και αφθονία προκαρυωτικών οργανισμών του πεπτικού συστήματος της καραβίδας Nephrops Norvegicus σε φυσικούς και εκτρεφόμενους πληθυσμούς.
 • Αυγουστής Αυγουστίνος (2012)
  Διαχειριστικές προτάσεις για το Στραγγιστικό Δίκτυο Αζμακίου.
 • Καϊμακούδη Ελένη (2012)
  Η αλυσίδα Μάρκετινγκ των αλιευτικών προϊόντων στην Ελλάδα στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής.
 • Κατσίκη Φ (2007)
  Μελέτη της βιολογίας των μεταπρονυμφών και νεαρών ατόμων της ενδημικής γαρίδας Melicertus kerathurus (Forskal, 1775) στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου σε σχέση με βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.
 • Νεοφύτου Νικόλαος (2007)
  Διερεύνηση των επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων, με έμφαση στην επιλογή δεικτών καθοριστικών του βαθμού της προκαλούμενης ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Κλείτος Αλεξάνδρου
 • Ελένη Αντωνιάδου
 • Ζωή Αντωνίου
 • Κωνσταντίνος Αποστόλου
 • Αναστασία Γκαργκαβούζη
 • Ιωάννης Δαϊλιάννης
 • Δημήτριος Δεδελούδης
 • Αθηνά Ευμορφοπούλου
 • Μιλτιάδης Ζαχαρής
 • Μενέλαος Κάβουρας
 • Γρηγόριος Καραμήτρος
 • Λαμπρινή Καραμούτσου
 • Θεοδωρος Καρατζίνος
 • Κωνσταντίνος Κοτσανόπουλος
 • Ευκαρπία Κουγιάγκα
 • Βασίλειος Κουρούτος
 • Νίκη Ματζαφλέρη
 • Κωνσταντίνος Μήσιαλης
 • Μαρίνα Νικολάου
 • Ελένη Νικούλη
 • Όλγα Ντανταλή
 • Σωτήριος Οικονόμου
 • Φιλοθέη Παπαδημητρίου
 • Χριστίνα Παπαποστόλου
 • Κυριακούλα Ροδίτη
 • Παρασκευή Σταθοπούλου
 • Ραφαήλια Συβρή
 • Πιερ Ψωφάκης