Διδακτορικό δίπλωμα

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (ΤΓΙΥΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ). Αντικείμενο του ΠΔΣ είναι η παροχή εκπαίδευσης διδακτορικού επιπέδου στα αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα μέσω των εργαστηρίων και των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών στα αντίστοιχα αντικείμενα.

Στον Κανονισμό εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής υπάρχουν όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη αίτηση και διαδικασία εκπόνησης της διατριβής στο ΤΓΙΥΠ.

Διαδακτορικές διατριβές

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Λαμπρινή Καραμούτσου, Υποτροφία εξωτερικού από Ι.Κ.Υ., για εκπόνηση τμήματος διδακτορικής διατριβής στο Ινστιτούτο Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Oslo, Norway (χώρες Ε.Ο.Χ.).
 • Ελένη Νικούλη, Υποτροφία εξωτερικού από Ι.Κ.Υ., για εκπόνηση τμήματος διδακτορικής διατριβής στο Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway (χώρες Ε.Ο.Χ.).
 • Κλείτος Αλεξάνδρου
 • Ελένη Αντωνιάδου
 • Ζωή Αντωνίου
 • Κωνσταντίνος Αποστόλου
 • Αναστασία Γκαργκαβούζη
 • Ιωάννης Δαϊλιάννης
 • Δημήτριος Δεδελούδης
 • Αθηνά Ευμορφοπούλου
 • Μιλτιάδης Ζαχαρής
 • Μενέλαος Κάβουρας
 • Γρηγόριος Καραμήτρος
 • Λαμπρινή Καραμούτσου
 • Θεοδωρος Καρατζίνος
 • Κωνσταντίνος Κοτσανόπουλος
 • Ευκαρπία Κουγιάγκα
 • Βασίλειος Κουρούτος
 • Νίκη Ματζαφλέρη
 • Κωνσταντίνος Μήσιαλης
 • Μαρίνα Νικολάου
 • Ελένη Νικούλη
 • Όλγα Ντανταλή
 • Σωτήριος Οικονόμου
 • Φιλοθέη Παπαδημητρίου
 • Χριστίνα Παπαποστόλου
 • Κυριακούλα Ροδίτη
 • Παρασκευή Σταθοπούλου
 • Ραφαήλια Συβρή
 • Πιερ Ψωφάκης