Διδακτορικό δίπλωμα

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (ΤΓΙΥΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ). Αντικείμενο του ΠΔΣ είναι η παροχή εκπαίδευσης διδακτορικού επιπέδου στα αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα μέσω των εργαστηρίων και των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών στα αντίστοιχα αντικείμενα.

Στον Κανονισμό εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής υπάρχουν όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη αίτηση και διαδικασία εκπόνησης της διατριβής στο ΤΓΙΥΠ.

Διαδακτορικές διατριβές

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Ελένη Αντωνιάδου, υπότροφος ΙΚΥ
 • Ζωή Αντωνίου, υπότροφος ΕΔΒΜ34 (Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές).
 • Κωνσταντίνος Αποστόλου, υπότροφος ΙΚΥ
 • Ιωάννης Δαϊλιάννης
 • Δημήτριος Δεδελούδης
 • Αθηνά Ευμορφοπούλου
 • Γρηγόριος Καραμήτρος
 • Θεοδωρος Καρατζίνος, υπότροφος ΕΔΒΜ34 (Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές).
 • Κωνσταντίνος Κοτσανόπουλος
 • Ευκαρπία Κουγιάγκα
 • Βασίλειος Κουρούτος
 • Νίκη Ματζαφλέρη
 • Κωνσταντίνος Μήσιαλης
 • Μαρίνα Νικολάου
 • Όλγα Ντανταλή, υπότροφος ΕΔΒΜ34 (Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές).
 • Γεώργιος Οικονόμου
 • Χριστίνα Παπαποστόλου
 • Παρασκευή Σταθοπούλου, υπότροφος του ερευνητικού προγράμματος foodOASIS (Ερευνω-δημιουργω-καινοτομω).
 • Ραφαήλια Συβρή
 • Πιερ Ψωφάκης
 • Θεόδωρος Παπαθανασίου
 • Άννα Τάμπου, ανταποδοτική υπότροφος από το ερευνητικό πρόγραμμα FutureEUAqua που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Χρυσούλα Αποστολογάμβρου
 • Ανδρέας Βρατσίστας
 • Φαίδρα Συροπούλου
 • Στέφανος Κακάσης
 • Γεώργιος Βέρδος
 • Jennifer Gee
 • Νικόλαος Κοντίνης