Οδηγός σπουδών

Τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών έχουν ομαδοποιηθεί σε έξι ομάδες. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών σε περίπτωση που υπάρχουν ερωτήματα ή παράπονα σχετικά με τη διεξαγωγή των μαθημάτων οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στα υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ της ομάδας στην οποία ανήκει το σχετικό μάθημα.
Στα παρακάτω έντυπα δίνονται πληροφορίες για τα Μαθήματα, τις Ώρες Διδασκαλίας και τις Διδακτικές Μονάδες των μαθημάτων ανα εξάμηνο κ.α.

  • Οδηγός Σπουδών
  • Ωρολόγιο Πρόγραμμα
  • Πρόγραμμα Σπουδών
  • Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων
  • Κατάλογος Προτεινόμενων προς Επιλογή Διδακτικών Συγγραμμάτων
  • Σύμβουλοι Καθηγητές

κ.α.

Οδηγός Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019