Εμπορίας & Τεχνολογίας Αλιευτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Γνωστικά αντικείμενα και τομείς ερευνητικής δραστηριότητας:

 • Τεχνολογία αλιευτικών προϊόντων και τροφίμων και ειδικότερα θέματα όπως η ποιότητα, ασφάλεια, υγιεινή, συντήρηση, μεταποίηση, συσκευασία, έλεγχος ποιότητας και αυθεντικότητας, διαχείριση ποιότητας και ασφάλειας, διαχείριση αποβλήτων βιομηχανιών επεξεργασίας αλιευμάτων και λοιπών τροφίμων καθώς και
  προσδιορισμόw οργανοληπτικών, χημικών, μηχανικών, μικροβιολογικών, μοριακών και διατροφικών παραμέτρων των αλιευτικών προϊόντων και τροφίμων.
 • Εμπορία, διοίκηση και οικονομία των αλιευτικών προϊόντων και ειδικότερα σε θέματα όπως η οικονομική της αλιευτικής παραγωγής, η Κοινή Αλιευτική Πολιτική της Ε.Ε., το εμπόριο σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η διάθεση, η έρευνα αγοράς, η καταναλωτική συμπεριφορά, οι προωθητικές δραστηριότητες και η ανταγωνιστικότητα των αλιευτικών προϊόντων και των τροφίμων, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Προσωπικό

Μέλη του τμήματος

 • Ιωάννης Μποζιάρης (MSc, PhD)
  Αναπληρωτής Καθηγητής (Διευθυντής εργαστηρίου)
 • Κωνσταντίνος Πολύμερος (MSc, PhD)
  Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Φωτεινή Παρλάπανη (MSc, PhD)
  Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
 • ΣωτήριοςΟικονόμου (MSc)
  ΥποψήφιοςΔιδάκτορας