Διδάσκοντες & Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Διδάσκοντες και πανεπιστημιακοί υπότροφοι 2017-18

Συμβασιούχοι Διδάσκοντες

Π.Δ. 407/80

Ακαδημαϊκό έτος 2013-14

 • Δομενικιώτης Χρήστος
 • Ρούμπος Χρίστος

Ακαδημαϊκό έτος 2014-15

 • Γκάνιας Κων/νος
 • Ρούμπος Χρίστος

Ακαδημαϊκό έτος 2015-16

 • Γκάνιας Κων/νος
 • Ρούμπος Χρίστος

Ακαδημαϊκό έτος 2016-17

 • Γκάνιας Κων/νος

Ακαδημαϊκό έτος 2017-18

 • Παρλαπάνη Φωτεινή

Ακαδημαϊκό έτος 2018-19

 • Παρλαπάνη Φωτεινή

Ακαδημαϊκό έτος 2019-20

 • Κόκκινος Κων/νος
 • Παρλαπάνη Φωτεινή

 

Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Ακαδημαϊκό έτος 2016-17

 • Γκάφας Γεώργιος
 • Κατσίκη Φωτεινή
 • Λόλας Αλέξιος
 • Παρλαπάνη Φωτεινή
 • Φλέρης Γεώργιος

Ακαδημαϊκό έτος 2017-18

 • Κατσίκη Φωτεινή
 • Λόλας Αλέξιος
 • Μαλανδράκης Εμμανουήλ
 • Μεζίτη Αλεξάνδρα
 • Παρλαπάνη Φωτεινή
 • Σέντας Αντώνιος

 

Aπόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού

Ακαδημαϊκό έτος 2018-19

 • Μαλανδράκης Εμμανουήλ
 • Παρδάλης Στέργιος
 • Φειδάντσης Κων/νος

 

Ακαδημαϊκό έτος 2019-20

 • Λόλας Αλέξιος
 • Μαλαματάρης Δημήτριος
 • Μαλανδράκης Εμμανουήλ
 • Παρδάλης Στέργιος
 • Παρλαπάνη Φωτεινή