Το μάθημα Αγγλικά ΙΙ δεν θα πραγματοποιηθεί 1/04 λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.

Για την αναπλήρωσή του θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.