"Λόγω τεχνικού προβλήματος,οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα"Δυναμική Ωκεανογραφία και Θαλάσσια Οικοσυστήματα " πρέπει να εγγραφούν εκ νέου στο e-class "
 

https://eclass.uth.gr/courses/DIAE_U_130/