ΑΠΟ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ HYDROMEDIT

 

Από τη Γραμματεία του ΤΓΙΥΠ