Το Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος

Ο Καθηγητής του τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Εξαδάκτυλος Αθανάσιος μοιράζεται μαζί μας σημαντικές πληροφορίες για το τμήμα στο πλαίσιο των συνεντεύξεων του Οδηγού Σπουδών ΕΠΙΛΕΓΩ.