«Όχι» στη μετακίνηση της Γεωπονικής στη Λάρισα από τα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής και Ιχθυολογίας

Αρνητικά στη μετακίνηση της Γεωπονικής Σχολής στη Λάρισα, όπως ζητάει επιτακτικά η γείτονα τις τελευταίες ημέρες, είναι τα δύο Τμήματα Φυτικής Παραγωγής και Ιχθυολογίας τα οποία παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τρέχουσες εξελίξεις.

Ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος κ. Νίκος Δαναλάτος επισήμανε πως «στις συναντήσεις που υπήρξαν στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του πανεπιστημίου Θεσσαλίας ποτέ δεν ετέθη ζήτημα για τη μετακίνηση της Γεωπονικής από τον Βόλο στη Λάρισα.

Αλλά ακόμη και αν ετίθετο, πιστεύω ότι η γενική συνέλευση του Τμήματος θα είχε αρνητική άποψη. Ο λόγος είναι πως το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια στον Βόλο, έχει συνδέσει την πετυχημένη εξέλιξή του με τον τόπο αυτό, διαθέτει οργανωμένες υποδομές και κτίρια και δεν μπορεί να μεταφερθεί.

Επίσης ακόμη και στο ζήτημα της μεταφοράς της έδρας της Κοσμητείας της Γεωπονικής Σχολής ούτε αυτό μπορεί να γίνει, καθώς δεν είναι εφικτό να λειτουργεί η κοσμητεία στη Λάρισα, όπου θα υπάρχει ένα Τμήμα και εδώ στον Βόλο θα λειτουργούν δύο Τμήματα».

Το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής σε γενική του συνέλευση εξέδωσε ομόφωνα ψήφισμα για νέα τμήματα στη Γεωπονική σχολή, όπου επισημαίνεται πως «η θέση μας αφορά στον αποκλεισμό οιουδήποτε πενταετούς προγράμματος σπουδών με γεωπονικό χαρακτήρα «Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος». Η συγκεκριμένη πρόταση είναι απόλυτα σύμφωνη με τον ΟΟΣΑ και αποτελεί κόκκινη γραμμή για το Τμήμα μας. Οποιαδήποτε πρόταση για ίδρυση 5ετούς πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών με οποιοδήποτε παραπλήσιο τίτλο (π.χ. Αγροτική Ανάπτυξη, κλπ.) που στην ουσία θα παρέχει πρόγραμμα σπουδών ίδιο ή συναφές με αυτό του Τμήματός μας είναι απορριπτέα. Η συγκρότηση νέων Τμημάτων και Σχολών θα πρέπει να βασίζεται σε προγράμματα με βασική αποστολή να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της χώρας για εξειδικευμένους τεχνολόγους και επαγγελματίες που έχει αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητοι και χρήσιμοι στην κοινωνία (Γαλλικό μοντέλο). Θεωρούμε επίσης ότι η χώρα χρειάζεται τα ΤΕΙ και η όποια απαξίωσή τους και «πανεπιστημιοποίησή» τους δεν συνάδει με την ελληνική πραγματικότητα, αλλά ούτε και με τους στόχους της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει η όποια προσπάθεια ενίσχυσης των Γεωπονικών Σπουδών να κινηθεί στον τομέα των τεχνολογιών γεωργίας και κτηνοτροφίας, με διακριτούς ρόλους τόσο ως προς την αποφυγή επικάλυψης του γεωπονικού χαρακτήρα στη Φυτική Παραγωγή και το Αγροτικό Περιβάλλον που θεραπεύει το Τμήμα μας, όσο και στον – πάση θυσία – αποκλεισμό οποιονδήποτε σεναρίων δημιουργίας νέων πενταετών προγραμμάτων σπουδών».
Τελικά η πρόταση του Πανεπιστημίου για ίδρυση τμήματος Αγροτεχνολογίας στη Λάρισα μάλλον κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Ιχθυολογία

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδατικού Περιβάλλοντος κ. Θανάσης Εξαδάκτυλος επισήμανε πως το Τμήμα ασχολείται με το υδάτινο περιβάλλον, έχει συνδέσει την πορεία του με την έρευνα στον Παγασητικό Κόλπο, το θαλάσσιο πάρκο στις Βόρειες Σποράδες, τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας και έτσι δεν μπορεί να μεταφερθεί στη Λάρισα.

Η συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας προτείνει την ίδρυση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας «Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών». Το Ινστιτούτο μπορεί να ενταχθεί στο Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ» που θα ιδρυθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σύμφωνα με την πρόταση που γνωστοποιήθηκε από τις Πρυτανικές αρχές. Το Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών θα αναπτύσσει την ερευνητική του δραστηριότητα στις υποδομές του Τμήματος Ιχθυολογίας και στις υποδομές του Τμήματος «Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών» του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Μεσολόγγι.

Πηγή: e-thessalia.gr