Διεθνείς οργανισμοί

  • Σε Διεθνείς Οργανισμούς ως στελέχη, σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές διαφόρων Διεθνών Οργανισμών, όπως ΟΗΕ, ΟΟΣΑ, ΕΕ, UNESCO, FAO, Διεθνών Μελετητικών και Αναπτυξιακών Γραφείων