Εργαστήριο Οικοϋδραυλικής & Διαχείρισης Εσωτερικών Υδάτων

Thumb

Το νεοσύστατο «Εργαστήριο Οικοϋδραυλικής & Διαχείρισης Εσωτερικών Υδάτων» του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος (ΤΓΙΥΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), ιδρύθηκε το 2019 (ΦΕΚ 2548/τ. Β΄/27–06–2019) με τον ξενόγλωσσο τίτλο «Laboratory of Ecohydraulics & Inland Water Management» και διακριτικό τίτλο: «ECO–HYDRO Lab». Έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στα ερευνητικά και εκπαιδευτικά αντικείμενα του Τμήματος, που αφορούν τη Διαχείριση των Εσωτερικών Υδάτων αλλά και νέα αντικείμενα αιχμής όπως η Οικοϋδραυλική και η Οικοϋδρολογία.

Αποτελείται από καθηγητές, υποψήφιους διδάκτορες, υπότροφους με κύρια ερευνητικά και διδακτικά αντικείμενα που καλύπτουν το ευρύ φάσμα της Οικοϋδραυλικής και της Διαχείρισης των Εσωτερικών Υδάτων.

Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με Εργαστήρια της αλλοδαπής, μέσω διεθνών συνεργασιών που βασίζονται τόσο σε υποτροφίες (IKY, EOX, Fulbright), όσο και σε ανταλλαγή προσωπικού (Καθηγητών και Φοιτητών) υπό την αιγίδα του Προγράμματος Erasmus.

Έχει μία δυναμική τροχιά ανάπτυξης και βρίσκεται στο στάδιο του εξοπλισμού με προσπάθειες χρηματοδότησης από Ερευνητικά Προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, έτσι ώστε να είναι αρτιότερη η εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, αλλά και η διεξαγωγή της έρευνας και της παροχής υπηρεσιών.

cce11ba0-27f2-4b0b-9115-51a4bfd26298.png